चिमका नेत्रको मतदान

Image
प्रदेश सभा धादिङ १ (१) का बिजुलीको चिम चिन्हका स्वतन्त्र उम्मेदवार नेत्रराज पौडेलले थाक्रे ६ सेतिदेवी मावि मतदान केन्द्रमा मतदान गरेकाछन्।
Tags: