सरकारको वर्ष दिन : पूरा हुँदै ‘डिजिटल नेपाल’ को योजना