हिम इलेक्ट्रोनिक्सको नयाँ शाखा सामसुङ स्मार्ट प्लाजामा