मुख्यमन्त्रीले गरे सेतिनदी जलविद्युत आयोजनाको निरिक्षण