पूँजी बजार विकासका लागि उपयुक्त प्रविधि आवश्यक : विज्ञ शाही