रोटरी क्लव अफ गोंगवुको सातौं पदस्थापना कार्यक्रम सम्पन्न