ऐनमै खेलाडीको पुरस्कार सुनिश्चित गरेका छौं : युवा तथा खेलकुद मन्त्री