जनप्रतिनिधिले गरे मेलम्ची निबुगाउँको पहिरोको अवलोकन