माइपे डिजिटल वालेटले नेपालको सबैभन्दा ठुलो राइड कार्यक्रम गराउँदै