विद्यमान कानुनले ब्रोकर कार्यालय उपत्यका बाहिर जान सकेनन् : अध्यक्ष मैनाली