हामी कस्तो देखिन्छौं : साथीसङ्गी र आफन्तसँग सेल्फी खिच्दै भक्तजन