सम्भव थियो र छ फोहोर व्यवस्थापन : कहाँ कसरी रोकियो लाईफलाईन?