पूँजी बजारको विकासका लागि नियामक निकाय स्वायक्त हुनुपर्छ : अध्यक्ष हमाल