स्पेनका लागि नेपाली राजदुत पराजुलीद्वारा ओहोदाको पत्र पेस