नाम र थरमा अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेर नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नगर्ने र त्रुटि भएको नागरिकतालाई पनि सच्याउन दिने