रुवसुले वडा स्वास्थ्य क्लिनिकलाई वार्षिक एक लाख दिने