चितवनको नारायणघाट देखि गोलाघाट सम्म एनओजी (एन्टर्क ओनर्स ग्रुप) राइड सम्पन्न