अपमान गरि ‘कुकुर’ नाम राखिएका कविरामको नाम सच्चिने