कन्सुलर कप्र्स नेपालको डिनमा दिनेश श्रेष्ठ निर्वाचित